Bestuurssrecht

bestuurssrecht

Bestuursrecht

De Vries & Kasem is gespecialiseerd in het bestuursrecht.
In een bestuursrechtzaak bent u geen verdachte van het plegen van een strafbaar feit. Toch kan een dergelijke zaak grote gevolgen hebben. Zo kan een bestuursorgaan hoge boetes opleggen of ingrijpende dwangmaatregelen nemen. Betrokkenen krijgen dan alsnog vaak het gevoel dat ze worden behandeld en neergezet als een ‘crimineel’. In een dergelijke ingrijpende procedure is het dan ook van belang dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat.

Annemiek van Spanje Olivier Smits Ons kantoor heeft veelvuldig – en met succes – bestuursrechtelijke procedures gevoerd die betrekking hebben tot onder meer DUO-, VOG-, Wet Bibob- en uitkeringsfraudezaken. Ook wanneer u bij het UWV tegen problemen aanloopt kunt u bij ons terecht. Neem contact op met onze sectie bestuursrecht voor meer informatie en advies.