Civiel recht

civiel recht

Civiel recht

Royce de Vries Tuncay Albayrak De Vries & Kasem heeft uitgebreide ervaring in het civiele recht. Wij behandelen per jaar een groot aantal zaken op het gebied van koop, verkoop, burenrecht, geschillen omtrent algemene voorwaarden, schade uit wanprestatie of onrechtmatige daad, nalatenschappen en overige civiele geschillen.

Onze inspanning is gericht op het voorkomen van een gerechtelijke procedure, maar vanwege onze proceservaring weten wij ook in rechte uw belangen op een goede wijze te behartigen.