Slachtofferzaken

slachtofferzaken

Slachtofferzaken

De Vries & Kasem beschikt over meerdere advocaten die gespecialiseerd zijn in de bijstand aan nabestaanden en slachtoffers van ernstige strafbare feiten. Onze slachtofferspecialisten voldoen daarbij aan de hoge eisen die de Orde van Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand hieraan stelt.

Vanwege het feit dat onze slachtofferadvocaten zowel specialist binnen het strafrecht als het civiele recht zijn, kunnen wij slachtoffers voor, tijdens en na het strafproces optimaal bedienen. Daarbij houden wij altijd oog voor de persoonlijke aanpak die een dergelijk kwestie verdient. Onze advocaten staan de slachtoffers dan ook in de meeste brede zin van het woord bij. Zo kunnen onze advocaten slachtoffers niet alleen helpen bij het verkrijgen van een schadevergoeding als benadeelde partij, maar ook bij het uitoefenen van hun spreekrecht en het verkrijgen van meer informatie over de zaak bij instanties als het Openbaar Ministerie.

Wendy van Egmond Annemiek van Spanje Ook wanneer het OM besluit om in uw zaak niet tot vervolging over te gaan, kunnen wij u bijstaan in een beklagprocedure hierover bij het gerechtshof. Onze specialisten staan u graag te woord over de mogelijkheden.