Blog

vergunning-kennismigranten-turkije
17 APR

Kennismigrantenvergunning voor Turkse onderdanen, hoe zit dat?

Nederland en Turkije behoren beide tot een van de sterkere economieën in Europa. Het is dan ook logisch dat op economisch gebied op grote schaal wordt samengewerkt tussen deze landen. Veel Nederlandse ondernemers hebben business in Turkije en vice versa. Het komt daarom dan ook vaak voor dat Turkse kennismigranten in Nederland aan de slag willen gaan. Dat gaat echter niet zomaar. Turkije behoort namelijk niet tot de EU en Turkse onderdanen kunnen daarom geen beroep doen op het recht van vrij verkeer van werknemers. Voordat Turkse onderdanen in Nederland aan de slag kunnen, moeten zij in het bezit komen van een kennismigrantenvergunning. Maar hoe werkt dat precies?


Tussen Turkije en de Europese Gemeenschap (EG) is al ruim 50 jaar een associatieverdrag van kracht. Op grond van het associatieverdrag hebben Turkse migranten een bijzondere positie in Nederland. Door het associatieverdrag zijn de regels om in Nederland te wonen en te werken gunstiger voor Turken, dan voor andere onderdanen van een niet-EU-land.

vergunning kennismigrantenVolgens recente nieuwsberichten maken Turken hier dan ook volop gebruik van. Het gaat dan voornamelijk om hoogopgeleiden met een goed bestaan in Turkije. Het associatieverdrag zorgt ervoor dat Turkse kennismigranten bijvoorbeeld niet verplicht zijn om te werken bij een erkend referent, een werkgever die bij de IND is geregistreerd als “betrouwbare partner”. Bij kennismigranten van andere niet-EU-landen geldt wel de verplichting om met een erkend referent te werken. Verder hoeven Turken niet te voldoen aan de inburgeringsplicht en ook zijn de leges aanzienlijk lager voor Turken.

De theorie klinkt daarom voor Turken als muziek in de oren. Is het echt allemaal wel zo makkelijk? Hoe toetst de IND of een kennismigrant voldoet aan de voorwaarden? In de aanvraagfase wordt beoordeeld of de vreemdeling voldoet aan de normen van een kennismigrant. Samengevat dient een kennismigrant aan de volgende drie voorwaarden te voldoen:

  • de werkgever/referent dient het hoge salaris van een kennismigrant te kunnen voldoen (indien je 30 jaar of ouder bent dan is het brutosalaris in 2018 vastgesteld op minimaal 4.404 euro);
  • het salaris van de kennismigrant/vreemdeling dient marktconform te zijn;
  • de kennismigrant/vreemdeling voldoet aan het looncriterium, indien je 30 jaar of ouder bent dan is het brutosalaris in 2018 vastgesteld op minimaal 4.404 euro.


Onze ervaring is dat de gehele procedure gemiddeld drie maanden in beslag neemt. Deze termijn geldt enkel indien de Turkse onderdaan in dienst treedt bij een werkgever die geen erkend referent is. Bij een erkend referent kan er al na twee weken duidelijkheid zijn.

masters degreeEr is echter ook nog een tweede interessante optie. Indien de Turkse onderdaan in de afgelopen drie jaar een masterstudie heeft afgerond in Nederland, of aan een universiteit die in de top 200 wereldlijst staat, dan gelden er minder strenge eisen. Het minimum brutosalaris voor deze categorie kennismigranten (regeling hoogopgeleiden) is aanzienlijk lager, namelijk 2.314 euro. Voor werkgevers is deze tweede optie dus zeer aantrekkelijk.

“Indien de Turkse onderdaan in de afgelopen drie jaar een masterstudie heeft afgerond in Nederland, of aan een universiteit die in de top 200 wereldlijst staat, dan gelden er minder strenge eisen.”

Wat kunnen wij voor u doen?


In onze praktijk krijgen wij dagelijks vragen met betrekking tot de wet- en regelgeving over de werk- en verblijfsvergunning. Wij kunnen gratis en vrijblijvend vooraf een check uitvoeren om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een kennismigrantenvergunning. Daarbij wordt o.a. naar de volgende aspecten gekeken:

  1. Heeft u minimaal een hbo-opleiding?
  2. Voldoet u aan het looncriterium?
  3. Is het salaris marktconform?
  4. Is uw werkgever voldoende solvabel?
  5. Kan uw werkgever de continuïteit waarborgen?

Indien alle vragen met ja te beantwoorden zijn, kunnen we de vervolgstap maken en beginnen met het opstellen van een arbeidsovereenkomst. Wij begeleiden de kennismigrant en de gezinsleden bij de verblijfsvergunning aanvraag tot en met het aanvragen van de 30-% regeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze website.

Yasemin Ay

yasemin ayYasemin Ay is advocaat bij De Vries & Kasem. Yasemin is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, waarbij ‘preventie’ van juridische problemen hoog in haar vaandel staat.