Blog

vordering incaseren
16 JUN

Vordering te incasseren? Een aantal mogelijkheden op een rij

Zaken doen is leuk, maar zodra een debiteur uw vorderingen niet voldoet is het minder leuk. Openstaande vorderingen kunnen verregaande consequenties hebben voor uw onderneming. Er zijn diverse wegen die u kunt bewandelen om uw vordering te incasseren. De vraag is echter wat het meest effectief is en of dat ook efficiënt genoeg is.

Het proces om een vordering te incasseren begint eigenlijk altijd met een sommatiebrief. U dient allereerst uw debiteur formeel te sommeren en in gebreke te stellen. Uiteraard zijn er uitzonderingen. Dit dient per geval bekeken te worden.

Nadat de debiteur naar aanleiding van die sommatie wederom geen gehoor geeft aan uw verzoek, kunt u juridische stappen nemen. In sommige gevallen is het advies eerst een verhaalsonderzoek te laten doen door een verhaalsonderzoeksbureau. Aan de hand van dat onderzoek dienen er strategische en juridische keuzes gemaakt te worden.

De volgende opties zijn er om uw vorderingen te kunnen incasseren:
  • • een incasso kort geding;
  • • een geldvordering incasseren in een bodemprocedure;
  • • vooraf of gedurende de bodemprocedure conservatoir beslagleggen;
  • • faillissement aanvragen van debiteuren.

Een incasso kort geding leent zich niet voor elke zaak. Het moet namelijk gaan om zaken waarbij de geldvordering niet wordt betwist. Zodra de debiteur verschijnt en verweer voert, zal de zaak worden verwezen naar een bodemprocedure. Bent u er echter zeker van dat de debiteur uw vordering niet zal betwisten of niet zal verschijnen, dan is een incasso kort geding een goede optie. Een incasso kort geding biedt een redelijke snelle oplossing voor uw incassoproblemen. Binnen een paar weken kan de rechter vonnis wijzen.

Een veel gebruikte optie is een bodemprocedure. U kunt ervoor kiezen om voor het aanhangig maken van de bodemprocedure een bewarende maatregel te nemen, dit is een conservatoir beslag. U kunt daarbij denken aan het beslagleggen op bijvoorbeeld een bankrekening.

Indien u een redelijk vermoeden heeft dat uw debiteur niet kan betalen, dan is een faillissement eventueel ook een route. Er dient aan twee criteria te voldoen indien u een faillissement aanvraagt: (I) plurariteit (u dient een steunvordering te hebben) en (II) toestand dat de debiteur heeft opgehouden te betalen.

Bovengenoemde juridische wegen dienen per geval te worden beoordeeld. De vraag is daarbij wat het beste past in uw situatie en welke optie het meest effectief is. De Vries & Kasem advocaten kan u hierin begeleiden en u verder informeren. Wij helpen u graag Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze website.

Yasemin Ay

yasemin ayYasemin Ay is werkzaam bij de Vries & Kasem Lawyers|Investigations.