Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

 

cybercrime

Cybercrime

De Vries & Kasem is gespecialiseerd in de aanpak van Cybercrime. Onze bijstand is niet alleen beperkt tot het offline...

lees meer
mediarecht

Mediarecht

Mediarecht met betrekking tot privépersonen, maar ook mediabedrijven en auteursrechthebbenden.

lees meer
sportrecht

Sportrecht

Van sponsorcontracten opstellen tot procederen bij de tuchtcommissie en de arbitragecommissie van de KNVB.

lees meer

ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

We denken graag met ondernemers mee over hoe ze een bedrijf zo efficiënt mogelijk kunnen opstarten of uitbreiden.

lees meer
strafrecht

Strafrecht

Grote of kleine strafzaken.... Uniek in onze aanpak is dat wij actief op zoek gaan naar ontlastend bewijs.

lees meer

Arbeidsrecht

De Vries & Kasem is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij staan zowel werknemers als werkgevers bij in arbeidsrechtelijke geschillen.
Als werkgever is het zeer belangrijk dat u voldoet aan uw wettelijke verplichtingen en dat u weet of een werknemer nu echt in zijn recht staat. Wij kunnen u hierbij adviseren, begeleiden en indien nodig voor u procederen.
U kunt daarbij denken aan het opstellen van arbeidsovereenkomsten, adviseren of een cao van toepassing is, adviseren over salarisschalen en arbeidsvoorwaarden en het begeleiden bij de beëindigen van een arbeidsovereenkomst.

Huurrecht

De Vries & Kasem staat huurders en verhuurders bij in alle vraagstukken die te maken hebben met huur en verhuur.
Bent u verhuurder en heeft u problemen met uw huurder? Wilt u de gemaakte afspraken goed vastleggen? Betaalt uw huurder niet?
De Vries & Kasem kan u adviseren en begeleiden op dit gebied. Wij kunnen u praktisch, gedetailleerd en snel adviseren.

Arbeidsmigratie

De Vries & Kasem is gespecialiseerd in het aanvragen en begeleiden van vergunningen op het gebied van arbeidsmigratie.
U kunt daarbij denken aan aanvragen voor kennismigranten, hoogopgeleiden die na hun studie willen werken in Nederland, werknemers die intra-concern worden uitgezonden en werknemers die in Nederland willen werken op grond van de Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU.
Ook kunnen wij uw onderneming adviseren en begeleiden indien u internationaal handel drijft en een buitenlandse werknemer naar Nederland wilt laten komen.

Insolventierecht

Indien uw debiteur in betalingsproblemen verkeert en u nog een vordering heeft, kunnen wij u bijstaan.
De vraag is dan of een lange procedure wel nut heeft. Soms is het beter naar oplossingen in het insolventierecht te kijken. Ook kan het zijn dat uw debiteur failliet is en u zich afvraagt hoe u uw vordering nog kan incasseren.
De Vries & Kasem is gespecialiseerd in het insolventierecht en kan u adviseren en begeleiden op dit gebied.

Civiel recht

De Vries & Kasem heeft uitgebreide ervaring in het civiele recht.
Wij behandelen per jaar een groot aantal zaken op het gebied van koop, verkoop, burenrecht, geschillen omtrent algemene voorwaarden, schade uit wanprestatie of onrechtmatige daad, nalatenschappen en overige civiele geschillen.
Onze inspanning is gericht op het voorkomen van een gerechtelijke procedure, maar vanwege onze proceservaring weten wij ook in rechte uw belangen op een goede wijze te behartigen.