Wendy van Egmond

Wendy van Egmond

Wendy van Egmond

advocaat / partner

Wendy van Egmond (1981) voert een procespraktijk waarin zij zowel particulieren als ondernemers bijstaat in met name arbeids- en aansprakelijkheidsrechtelijke kwesties. Daarnaast heeft zij een naam opgebouwd als slachtofferadvocaat in het strafrecht. Zij behartigt dan de belangen van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Met enige regelmaat zijn daar zaken bij die landelijk de aandacht trekken. Zij werkt daarbij geregeld samen met instanties als Slachtofferhulp Nederland, het Centrum voor Seksueel Geweld en Defence for Children International.

Voordat Wendy voor de advocatuur koos, werkte zij onder meer in Midden-Amerika en West-Afrika. Het waren de confrontatie met een gebrek aan een effectief rechtssysteem en het bijwonen van zittingen bij tribunalen die haar deden besluiten om advocaat te worden. De Master Internationaal Strafrecht rondde zij af aan de Universiteit van Amsterdam.

Andere rechtsgebieden waarin Wendy van Egmond actief is zijn:
Arbeidsrecht, Slachtofferrecht, Tuchtrecht en Algemene praktijk (burgerlijk recht).

 

de vries & kasem