Persbericht

  • welkom
  • persbericht Familie Nouri

PERSBERICHTMEDEDELING VAN DE FAMILIE NOURI JUNI 2018Nu de zaak van Abdelhak Nouri zich verplaatst naar de arbitragecommissie van de KNVB wil zijn familie daar graag de volgende mededelingen over doen:

De familie heeft kennisgenomen van de resultaten van het intensieve onderzoek dat verricht is door John Beer en Lucas Hogeling van Beer Advocaten. Zij hebben overtuigend inzichtelijk gemaakt dat Abdelhak op 8 juli 2017 op het veld in Oostenrijk niet de juiste zorg verleend heeft gekregen. De resultaten van dit onderzoek stemmen zeer droevig. Niet alleen leeft de familie nu bijna een jaar met de ernstige gevolgen van de collaps van Abdelhak, zij moeten nu ook leven met de wetenschap dat deze gevolgen hoogstwaarschijnlijk hadden kunnen worden voorkomen indien op een juiste en adequate wijze zou zijn ingegrepen.

De familie heeft de afgelopen periode getracht om in overleg met Ajax te komen tot een oplossing waarin de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid door Ajax zou worden erkend. Helaas heeft Ajax iedere aansprakelijkheid van de hand gewezen en stellen zij zich op het standpunt dat de verleende zorg wel toereikend en adequaat is geweest. Dit maakt ieder verder overleg zinloos nu juist de erkenning van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het leed dat Abdelhak is aangedaan een uitdrukkelijke voorwaarde is voor de familie. In de ogen van de familie dient het aanspannen van de procedure bij de arbitragecommissie niet alleen de belangen van Abdelhak Nouri, maar is de gehele voetbalwereld – en met name de spelers van Ajax – gebaat bij een duidelijke uitspraak over de gang van zaken.

De familie wacht verder de procedure voor de arbitragecommissie af. In de tussentijd zullen geen nadere mededelingen worden gedaan. De media wordt verzocht geen contact met de familie op te nemen.


mr. Khalid Kasem
De Vries & Kasem, Lawyers | Investigations
kk@devrieskasem.nl